Συνεργεία Αυτοκινήτων

2
2ο χλμ. Εθνικής Φιλιππιάδος-Ιωαννίνων, Φιλιππιάδα, Πρέβεζα
Τηλέφωνο
2683022001
8
Λεωφ. Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα
Τηλέφωνο
2682028756
9
Σόλωνα Γκίκα 65, Φιλιππιάδα, Πρέβεζα
Τηλέφωνο
2683024898
Μπιζανίου 46, Φιλιππιάδα
Τηλέφωνο
2683301047
Κορωνόπουλο - Καναλλάκι, Πρέβεζα
Τηλέφωνο
2684770188
Αναβασμός, Καναλλάκι Πρέβεζας
Τηλέφωνο
2684023159
Λεωφόρος Ιωαννίνων 205, Πρέβεζα
Τηλέφωνο
2682027862