Μονή Αγίου Δημητρίου (Κυψέλη)

Το μοναστήρι του Αγ. Δημητρίου βρίσκεται 2,5 χλμ. βορειοανατολικά του χωριού Κυψέλη (παλαιά ονομασία Τουρκοπάλουκο), κοντά στην όχθη του ποταμού Κωκυτού.

Το καθολικό κτίστηκε από το Δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ Β' Δούκα το 1242 όπως μαρτυρεί πλίνθινη επιγραφή στο τύμπανο του νότιου παραθύρου της εγκάρσιας καμάρας. Σε μεταγενέστερη φάση κτίστηκαν τα πλευρικά προσκτίσματα (παρεκκλήσια), και στα τέλη του 13ου αιώνα ο νάρθηκας. Σύγχρονη με το καθολικό είναι η Τράπεζα της μονής που έχει μεταβληθεί σε ναό του Αγίου Γεωργίου. Οι τοιχογραφίες του καθολικού ανάγονται στο 17ο - 18ο αιώνα. Για τη Μονή δεν υπάρχουν ιστορικές πληροφορίες.

Το καθολικό του μοναστηριού είναι σταυρεπίστεγος ναός, με παρεκκλήσια και ασύμμετρο περίστωο. Εντυπωσιακή είναι η στέγαση, εξωτερικά του μνημείου με μονοκλινείς, δικλινείς, τετρακλινείς ή τρουλωτές στέγες, ενώ πήλινα διακοσμητικά μοτίβα κοσμούν τις εξωτερικές πλευρές του ναού. Στο εσωτερικό της εκκλησίας σώζονται ελάχιστες τοιχογραφίες, κυρίως στο χώρο του Ιερού και σε άσχημη κατάσταση. Από το παλιό μοναστήρι σώζονται σήμερα το καθολικό και η Τράπεζα, που βρίσκεται νότια του καθολικού και έχει διαμορφωθεί σε εκκλησία, αφιερωμένη στον Άγ. Γεώργιο.